Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Kleurrijke Verhalen campagne 2019

1. De kortingsbon ter waarde van € 7,50 is uitsluitend te besteden bij de bloemist die de consument heeft aangegeven tijdens de activatie van de activatiecode.

2. De kortingsbon is alleen geldig bij aankoop van bloemen en planten voor ten minste € 15,00.

3. De kortingsbon is niet in te wisselen tegen contanten.

4. U kunt 1 kortingsbon per aankoop gebruiken.

5. De kortingsbon is alleen geldig tussen 1 oktober 2019 en 1 december 2019.

6. De kortingsbon is eenmalig te gebruiken en moet geprint worden ingeleverd bij de bloemist.

7. Plantion en haar bloemisten zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de campagne, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs.

8. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Plantion. Door deel te nemen verleen je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Plantion verkrijgt in het kader van deze campagne worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar marketing@plantion.nl.

11. Op deze campagne, de voorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Plantion behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden te wijzigen dan wel de campagne te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.