"Bloemen op Mars"

Als het ooit zo ver komt dat we op Mars gaan wonen...

Zouden we daar dan ook een mooie bloem op de vensterbank kunnen zetten?

Volgens wetenschappers kunnen we alleen op Mars gaan wonen als we er voedsel kunnen kweken. Het onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen bootste wat Mars- en Maanzand na en stopte er 14 verschillende soorten zaadjes in. Het maanzand bleef een treurig hoopje, maar op Marszand ging het beter: de zaadjes ontkiemden en gingen zelfs bloeien.

Maar de vlag ging nog niet meteen uit. Er kunnen misschien wel plantjes op Mars groeien, maar het is de vraag of die dan ook nog eetbaar zijn. Daar is nog jaren onderzoek voor nodig, en het liefst op Mars zelf.

Inmiddels is in ruimtestation ISS een belangrijk experiment uitgevoerd: er is een bloem gekweekt! Want eten is belangrijk, maar als we toch op Mars gaan wonen is een bloemetje op tafel geen slecht idee. Het lukte de astronauten van NASA om een oranje Zinnia te kweken. Heel bijzonder, want een Zinnia heeft wel 60 tot 80 dagen nodig om te groeien. Astronaut Scott Kelly plaatste er vanuit het ruimtestation een foto van op Twitter!

Gelukkig duurt het nog jaren voordat er mensen op Mars gaan wonen. Dus er is nog tijd voor verder onderzoek. Maar als het lukt weten we in ieder geval zeker dat we op Mars van ons
eten kunnen genieten met een mooie Zinnia in de vensterbank!